Skip to content

Banja Vellezerit Ibishi

PËRSHKRIMI

Konstruksioni metalik i realizuar nga ramat e ndertuar me I profila.

kLIENTI

Vellezerit Ibishi

sHËRBIMI

Konstruksion metalik

lOKACIONI

Doberqan, Gjilan