Skip to content

PowerPack LLC

PËRSHKRIMI

Ndertimi i struktures metalike te per fabriken per prodhimin e qeseve te plastikes. Punet tjera te kryera jane: mbulesa dhe fasada sandviq panel dhe te gjitha punet e llamarines.

kLIENTI

powerPack LLC

sHËRBIMI

Konstruksion metalik

lOKACIONI

parku i Biznesit, Drenas