Skip to content

Kontura - Pejë

PËRSHKRIMI

Fabrika per prodhimin e profilave per dyer dhe dritare nga plastika. Struktura metalike eshte e perbere nga mbajtesit ram te vendosura cdo 6m. Dimensionet e objektit jane 66x6x7m. Montimi eshte realizuar 100% me bulona.

kLIENTI

Veton Kontura

sHËRBIMI

Konstruksion metalik

lOKACIONI

Pejë